Railshine - Underhållssystem


RAILSHINE Sar är en ledande global aktör inom utveckling och försäljning av maskiner, utrustning och arbetsmetoder för professionella användare inom järnvägsbranschen.
Deras styrka är ergonomiskt riktiga utrustningar.


RAILSHINE är 100% baserat på järnvägsteknik och fokuserar främst på installation och utrustning för järnvägsunderhåll och verkstäder för rullande materiel. På järnvägsinfrastrukturen utvecklar företaget sin know-how på innovativa maskiner avsedda för konstruktion och eftermontering av spår

Tekniken

När det gäller järnvägens underhållsdepåer är RAILSHINE det unika företaget att föreslå ett globalt sortiment av produkter för inrättande av matningssystem för strömförsörjning, leverans och hantering av bränslen och andra produkter för tåg tack vare sin erfarenhet baserat på de flesta kända järnvägsföretag behöver.

Företaget föreslår också alla typer av rörliga utrustning, mätning och underhåll av rullande materiel och dess mekanismer för att maximera produktiviteten och optimera rullande materiel underhåll varaktighet, och ger också många innovativa lösningar för att förbättra säkerheten för operatörer på och runt tåg.

Ingenjörsavdelningen är inriktad på nyckelfärdig projektledning för integration av tåg- mätningslösningar. För mycket specifika tekniker kopplade till rullande materiel, elektrifiering, nätverk och depåelektrifiering, lutar företaget på ingenjörer som har mer än 20 års erfarenhet.
​​​​​​​

Varumärket RAILSHINE

RAILSHINE firade år 2016  10 år av av framgångar och projekt över hela världen. Tack vare sina partners och agenter växte RAILSHINE upp till att bli en huvudaktör inom järnvägsbranschen.                                                                                                                                      Den tredje verksamheten i bolaget är uthyrning av spårgående  grävmaskiner via sin hyr-Division Railshine Rental. 
 

Kontakta oss om Railshine!

Jan Nilsson
070-545 25 82
jan.nilsson@awim.se