CSP - Cryogenic System & Parts


En av världens ledande tillverkare av utrustning för frysavgradning av gummidetaljer via "Shot blast" (blästrings) metoden.


Avgradning genom blästring av nedfrysta detaljer är en metod som används för avgradning av gummidetaljer genom bruket av tre olika grundelement - hastighet, tid och temperatur.

- Plastpartiklar som träffar med rätt kraft.
- Under rätt tid.
- Vid en temperatur som gör att skägget fryser och låter det brytas.

Dokument


Se även CSP's hemsida

Kontakta oss om CSP!

Roger Ringlander 
+46 40 43 99 55 ​​​​​​​
roger@awim.se​​​​​​​