Prodicon - Kringutrustning gummi


Världens största tillverkare av Batch-Off's, kringutrustning och remskärmaskiner för gummiindustrin


Prodicon kännetecknas av en liten organisation med stor erfarenhet som snabbt kan anpassas till kundens behov.

Tekniken

Prodicon's "Systemapproach" till problemlösning är egentligen ett bestämt sätt att göra saker på. Alla ingående komponenter, för ett framgångsrikt och lönsamt blandningsrum, definieras, analyseras och budgeteras med stor säkerhet. Kundens kapacitetsbehov beräknas.
 
Mätning och hantering av rå- och halvfabrikat, blandningsförfarande, lay-out, automatiseringsnivå, arbets- och miljövillkor, allt måste vägas samman som en del av hela "systemet" för att sedan länkas samman för att säkerställa den effektivaste och mest ekonomiska lösningen.

Programmet består av
- Kylsträckor
- Antiklibbtankar
- Fälläggare
- Märkhjul
- Remsskärning ( off-line och on-line)
- Matare för valsverk, blandare och kalandrar
- Precisionsläggare/staplare

Kontakta oss om Prodicon!

Malin Andersen
+46 40 43 99 52
malin@awim.se