UTP Vision


Garanterar den högsta produktionskvaliteten i processen genom artificiellt visionsystem. Strategi: Vara ledande i specifika marknadssegement.


Varje dag arbetar UTP för att öka på sin ledande position inom utvalda sektorer samman med våra  kunder. Vi fokuserar på förträfflighet, tillväxt och innovation, vårt uppdrag är att hitta lösningar för våra kunders behov. Förtäfflighet: Teknisk och kommersiell service till våra kunder genom kontinuerlig innovationer.

Tekniken

Kalix mätsystem för dimensionsuppmätning
Beröringsfri uppmätning av olika produkters dimensioner genom ett artificiellt visionsystem. Lämpligt för olika typer av packningar och tätningar oavsett material.
Utrustade med två kameror med 5 M Pixels upplösning och avsyningsområde 160 x 160 mm. Noggrannhet från 0,005mm till 0,012 mm beroende på modell.


Se även UTP's hemsida ​​​​​​​

Dokument

Kontakta oss om UTP Vision!

Oscar Månsson
+46 707 20 17 31

oscar.mansson@awim.se