Ballast Nedam - Avisningsanläggningar


Avisningssystem för tåg

Att snö och is kan orsaka allvarliga störningar för järnvägstrafiken är ingen nyhet. Efter enbart en dags tjänstgöring under vintern, är tågen täckta av snö och is, särskilt på undersidan och runt hjulen. Detta skapar alla typer av problem för inspektion och underhåll, vilket kan leda till säkerhetsrisker och onödiga driftstopp. Den ökande medvetenheten om fördelarna med avisningssystem vänder dock detta till en växande marknad! Ballast Nedam är en erkänd leverantör i banschen, som utvecklar och levererar  professionella avisningssystem för tåg.

En avisningsanläggning består av ett helautomatiskt system som sprutar tågen med varmt vatten för att smälta bort isbeläggningar. Mängden vatten som används är anpassad för varje uppsättning av hjul, beroende på grad av isbildning. Detta säkerställer att den is, som i första hand ansamlas på undersidan av tåget och runt hjulen, smälter bort snabbt och jämnt.

Ballast Nedam ansvarar, tillsammans med AWI Maskin AB, för uppbyggnad och service av avisningssystemen. Under början av 2014 levererade vi vår första avisningsanläggning på den svenska marknaden.


Mobilbilder 20150210 004Mobilbilder 20150210 005
IMG 1329
För mer information om Ballast Nedam, besök deras hemsida!