Trainance - Kontaktledningssystem m.m.


Specialicerad tillverkare och leverantör av säkerhets- och underhålls-utrustningar för järnvägsdepåer.


De nedan presenterade produkterna är välkända för sin höga säkerhetsnivå, höga kvalitet, effektivitet, ergonomi och höga tillförlitlighet. I rolling-stockdepåer är underhåll av takutrustning som pantografer och AC-utrustningar arbeten som utförs dagligen. Säker tillgänglighet till tågtak är en viktig fråga eftersom så många tekniker och tunga verktyg är involverade. Riskerna är överhängande.
 
Vi erbjuder effektiva lösningar för:
  • Elektrifiering i depåer genom fasta- eller vikbara kontaktledningar (”rigid catenary”)
  • Förreglingssystem och säkerhetsutrustning för säker tillgänglighet.
  • Gångbroar och arbetsplattformar på tågtak.
  • Rörliga arbetsplattformar för att automatiskt kompensera för gapet mellan tåg och plattform för att passa alla aktuella tågtyper.

Kontakta oss om Trainance!

Katarina Stadler
070-925 34 74
katarina.stadler@awim.se