Tenconi - Isolerade rälsskarvar


Med anor från Ambrogio Tenconi 1871, sysselsätter Tenconi SA ca. 130 anställda på två platser: Airolo och Cadenazzo (båda belägna i Canton Ticino-Schweiz).


Med fler än 2 000 produkter levererar Tenconi SA regelbundet över 200 kunder i Schweiz och tack vare ett stort nätverk av agenter även i andra 18 länder världen över.
Vidare har den riktade diversifieringen av de senaste decennierna gynnat tillväxten inom sektorerna för metallbearbetning (utanför järnvägen), aluminium förädling, energisektorn och anläggningsindustrin.

Tekniken

Stålkonstruktion och bearbetning
Stål konstruktionsavdelningen (carpentery) är konstruerad och utrustad för konstruktion av tubulär poler och stolpar för högspänningsledningar, samt stödjande konstruktioner för anläggnings-och maskinbearbetningsmallar för svetsning och montering av Metallkonstruktioner.

Snickerimaskinparken omfattar pressar upp till 600 t och 10 m långa för bockning av stålplåt, syrgasskärning och plasmas kärnings system upp till 18 m långa och svetsrobotar med fyra arbetsbänkar för kontinuerlig svetsning under en längd av upp till 14 m.

Till dessa läggs 12 fleroperationsmaskiner för fräsning, svarvning, borrning och slipning av stål. Användningen av numeriskt styrda verktygsmaskiner och pallar möjliggör precisionsbearbetning av både små och stora stålkomponenter och konstruktioner.

Snickerisektorn stöds av ett tekniskt kontor utrustat med ett CAD-CAM-system för ritningar och relaterade statiska beräkningar och samarbetar med olika institut för simulerings analys.
 
Syntetiska isolermaterial
Den syntetiska material avdelningen skapar isolerade fogar som används i signal-och säkerhetssystem för järnväg och underjordiska ledningar. I 1992 förvärvade Tenconi SA patent och produktion från Benkler AG, som redan var verksam inom denna sektor över hela världen.

Med hjälp av egenutvecklade formar och andra utformade tillsammans med kunden, Hardomid-belagda stöd med hög dielektriska och mekaniska egenskaper tillverkas i små och medelstora serier.

I produktionen ingår även glidplattor som används i järnvägsbörser, isolerade plåtar för infästning av skenor och stöd för signaler och trafikljus system i motorvägstunnlar, där atmosfären med starka korrosiva medel äventyrar hållbarheten hos rostfrittstål.
Sedan 2018 har Tenconi SA i nära samarbete med Dätwyler AG (tätningslösningar) för syntetisk beläggning av spår i samband med Tenconi produkter för att säkerställa skydd mot olika korrosiva ämnen (t. ex. luft, salt, vatten).

Varumärket Tenconi


Tenconi SA är knutet sedan starten till järnvägssektorn (infrastruktur och rullande materiel). 

Tenconi SA innehar ISO 9001 och 14001 certifieringar och färdigheter och certifieringar för mekanisk bearbetning, metall plastifiering, och svetsning av stål och aluminium.
Tenconi SA tillhör i sin helhet till arvingarna till grundaren Ambrogio Tenconi.


Se gärna även Tenconis hemsida

Dokument

Kontakta oss om Tenconi!

Jan Nilsson
0150-727 17
0705-45 25 82
jan.nilsson@awim.se