Service

En annan viktig del av vår verksamhet är vår service, vilken innebär hjälp med montage, reservdelar samt utbildning och rådgivning.
Detta sköts av våra servicetekniker i nära samarbete med säljarna. Vi har egen service i Lomma och Katrineholm.


Personalen har gediget kunnande om de maskiner som vi säljer och många av dem har arbetat i den industri vi vänder oss till och har därför även processkunskap.

Reservdelar

För er trygghets skull lagerhåller vi de viktigaste reservdelarna i Lomma och Katrineholm.
Utöver detta har vi ett mycket väl fungerande samarbete med kurirföretag för leveranser inom 24-48 timmar.


Vi anser att det viktigaste är att kundernas maskiner alltid hålls igång!

Slang och hydraulservice

Vi utför service på såväl stationära som mobila hydraulsystem samt tillverkning av hydraulslangar i Lomma.
Kontaktperson Björn S. Hansen - 040 43 99 54.