Ergomec - Materialhantering


Ergologga

ERGOMEC S.r.l. är ett företag specialiserat på konstruktion och tillverkning av utrustning samt kompletta anläggningar av lagring, utvinning, blandning och mekanisk eller pneumatisk transport av pulver produkter för kemi-och plast.

Företaget har funnits på marknaden i över 25 år och och finns reperesenterade bland världsledande bolag.

Huvudkontoret och produktionen är baserat i San Bonifacio (Verona), där finns omfattande produktionsanläggning, inklusive en workshop där silos och maskiner tillverkas. Företaget bygger på en mycket erfaren teknisk personal med expertis inom anläggningskonstruktion, som ger en snabb, effektiv teknisk support och kundservice. 

Under 2006 öppnade ERGOMEC S.r.l.  en ny anläggning i Finale Emilia (Modena)  som heter "Ergomec Engineering", som särskilt ägnar sig åt teknisk verksamhet: design, ritningar, beräkningar, offerter och försäljningsaktiviteter.

Under 2015 köpte ERGOMEC S.r.l.  en del av aktierna i Rosadails, tillverkare av pneumatiska transportörer i tät fas.

Med Rosadails, får ERGOMEC också större kunskap om deras modeller av pneumatiska transportörer.


bILD 1

VERKSAMHETSOMRÅDEN: 

Plast och gummi industrin:

-           Automatiserad råvarumatningslinjer för produktion av PVC-rör

-           Automatiserad råvarumatningslinjer för tillverkning av plastfilm av

            PE, PP och PET återvinningsanläggningar         

-           Matningslinjer för extrudering

-           Automatiserade råvarumatningsledningar för framställning av olika blandningar
Bild 2
 Kemiska och relaterade industrier:  

läkemedel; detergenter; lim och bindemedel; pappersindustrin; färger och lacker; behandling av karbonater, oxider, polykarbonater, sulfater, fosfater etc .; dölja och läderindustrin; bearbetning av oorganiska material; ackumulator industrin; keramik och färgindustrin; plåster och isoleringsmaterial; bekämpningsmedel


Bild 3
Återvinningsindustrin:

återvinning och återanvändning av plastmaterial; automatiserade återviningsanläggningar för sortering av avfall.


Bild 4

PRODUKTSORTIMENT:-           SILOS I ALUMINIUM, ROSTFRITT STÅL OCH KOLSTÅL

-           HOPPER MATARE

-           AUTOMATISK PÅSSKÄRARE

-           RÅVARULAGRINGSTANKAR OCH HOPPERS

-           HORISONTELLA OCH VERTIKALA BLANDARE OCH DISPERGERING FÖR   PULVER OCH GRANULAT

-           FLUIDISERAD BÄDD OCH VIBRERANDE UTSUG FÖR UTMATNING AV PULVER   FRÅN SILOS
   
-           SJÄLVRENGÖRANDE, AUTOMATISK UTMATNING VIA DAMMAVSKILJARE

-           LÅG-, MEDEL- OCH HÖGHASTIGHETS PNEUMATISKA TRANSPORT SYSTEM

-           HORISONTELLA OCH VERTIKALA SKRUVTRANSPORTÖRER

-           HORISIONTELA & VERTIKALA TRANSPORTÖRER (KEDJE, BÄLTE)

-           VENTILER I DIVERSE UTFORMNINGAR

-           CENTRIFUGAL AVSKILJARE

-           DAMM SUGSYSTEM

-           ELEKTRISKA PANELER FÖR AUTOMATION OCH ÖVERSYN AV     

            AUTOMATISERADE ANLÄGNINGAR  

-           INSTALLATION  

-           TEKNISK SUPPORT

Bild 5

Besök gärna deras hemsida.