Plast & Gummi

badge 145x30
AWI Maskin representerar följande huvudmän inom Plast- och Gummiindustrin:
acrolab Kyl- och värmeledande stavar för formverktyg
Barwell ämnesmaskiner för framställning av gummiämnen. Ämnesmaskiner

bondabeltDrivband och bälten för dragverk och caterpillars
boy Formsprutor för termoplast, silikon och gummi

Frysavgradning, Frysblästring av gummidetaljer Frysavgradning och frysblästring av gummidetaljer

Ergologga Materialhantering och dosering av kemikalier för plast och gummi
Färgpigment och färgmasterbatch för plast och gummi Färgpigment och färgmasterbatch för plast och gummi
Ny logo 2017 Kompletta extruderingslinjer såväl som komponenter till linjer
Roterande precisionsugnar för eftervulkanisering
Satsblandare, kontinuerliga blandare, valsverk, extruders, kugghjulspumpar för plast och gummi
gillard Dragverk, kap- och klippmaskiner
labtech Småskaliga maskiner för produktion, laboratorier, forskning och utveckling
Bläster- och avgradningsmedel för rengöring av känsliga ytor och gummidetaljer
Prodicon batch off kylsträckor och remsskärning av gummiblandningar Batch off, kylsträckor och remsskärning för gummiindustrin
REP gummiinjektionsmaskiner gummipressar för gummi silikon och LSR Injektionsmaskiner för gummi, silikon och LSR

RIVI magnatics magnetisk verktygsfastspänning för plast och gummi formar Formuppspänning med magnetism av plast- och gummiverktyg
Techne fluidicerande rengöringsbad för plast och gummi material Fluidicerande bad för renbränning av extruderskruvar, munstycken, hålskivor och dysor
 Hydrauliska kompressionspressar för gummi och kompositmaterial
  utb Visionsystem för manuell eller automatisk avsyning och uppmätning av producerade detaljer