Trainance


Trainance är ett belgiskt företag som är specialicerade inom kontaktledningssystem och arbetsplattformar för inomhusbruk i depåer och verkstäder.
Kännetecknande för deras utrustningar är stor flexibilitet och hög kvalitet.

trainance1


AWI Maskin AB representerar Trainance i Sverige och kan med vår lokala placering utföra montage och framtida service.
Se även Trainances hemsida.