Danobat

DANOBAT

DANOBAT GROUP Järnvägsdivision fokuserar på leveranser av nyckelfärdiga lösningar för tillverkare och underhållsföretag inom rolling stock.
Leveranserna  inkluderande egna högteknologiska produkter, tillsammans med sådana tillverkade av specialicerade företag.

Det ger  omfattande erfarenheter och kvalifikationer inom ingenjörskunskaper, produktintegration, komplex projektledning och samarbete  med kunder under projektets livslängd.DANOBAT GROUP har stor internationell närvaro och referenser från de mest kända kunderna.
Järnvägsdivisionen har har en hög expertis inom; ändsvarvning, grovsvarvning, finsvarvning, valsmaskiner, slipmaskiner, vertikalsvarvar, borrmaskiner, portalsvarvar, maskinceller, fräsmaskiner, underhjulssvarvar.
Även  andra test- och mätutrustningar som t.ex. dynamiska bogietestutrustningar har vi  konstruerat  och tillverkat speciellt för järnvägssegementet.
  
DANOBAT Wheel profile measuring Wheelset  railways
Hjulprofilmätning
 DANOBAT Wheelsets Underfloor wheel lathe railways
Underhjulssvarv för rälshjul
 DANOBAT Wheelsets Portal lathe railways
Portalsvarv för rälshjul

 
Kontakta oss för ytterligare information och gå gärna in på Danobat Group:s hemsida för mer detaljerade information.