AWI Järnvägsprodukter

AWI Gruppen utför service och underhåll inom järnväg. Vi har servicepersonal och fordon i Katrineholm och Lomma/ Malmö.

I Katrineholm har vi även utveckling och tillverkning av olika typer av järnvägsutrustningar och fordon. Dessa marknadsförs genom AWI Maskin AB.

Vårt egna stickspår ger möjlighet att tillverka och ta emot olika typer av spårbundna fordon för service och ombyggnad.

Vi har även utbildning inom inspektion och underhåll av järnvägsvagnar.


Vi har genom åren tillverkat olika former av högteknologiska lösningar, till exempel:
✓ Besprutningståg, VRT2000.
✓ Spårlägesmärvagn, SLMV.
✓ Handverktyg, Fast Clip -ABF, -BF & -SLY.
✓ Befästningsmaskin, FCM.
✓ Slipersavståndsmätare, SAM1 & SAM2.
✓ Slipersbytesmaskin, Slipersbytare.
✓ Mobila Hydraulaggregat, HM50.
✓ Rälsutläggningsvagn, ULV. Se videoklipp av vagnen här.

Välkommen att kontaka oss!